• Ευαγγελια Σαββιδου

  Αγρονομος & Τοπογραφος Μηχανικος, Msc

  slider_img

Ευαγγελία Σαββίδου

Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Πανελλήνιου Συλλόγου Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών καθώς και του Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναλαμβάνονται πάσης φύσεως τοπογραφικές εργασίες για

 • σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων,
 • βεβαιώσεις μηχανικού,
 •  οριοθετήσεις ιδιοκτησιών
 • τοπογραφικά για πράξη χαρακτηρισμού δασαρχείου
 • τοπογραφικά για καθορισμό ρεμάτων
 • εφαρμογή ορίων ιδιοκτησιών (διανομές Υπουργείου Γεωργίας)
 • εντάξεις υπαρχόντων διαγραμμάτων στο σύστημα Ε.Γ.Σ.Α.87
 • σύνταξη τεχνικών εκθέσεων σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ορίων
 • θέματα Κτηματολογίου
 • ρυθμίσεις αυθαιρέτων
 • έκδοση οικοδομικών αδειών και άδειας λειτουργίας καταστημάτων
 • Χαράξεις οριζοντιογραφικές-υψομετρικές
 •  Σταδιακές αποτυπώσεις χωματουργικών εργασιών
 •  Επιμετρήσεις – εμβαδομετρήσεις – ογκομετρήσεις
 •  Δίκτυα οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου